Riešenia

Ponúkame riešenia s primárnym zameraním na zhotovenie stavebnej časti rodinných domov a iných stavieb, od zamerania stavby, zhotovenia výkopov, základov, cez steny stropy až po stužujúci veniec krovu, ďalej zastrešenie, zhotovenie vnútorných priečok, omietok, izolácii, podláh, zateplenia fasád, inžinierske rozvody a siete, komplet 3D návrh a úprava interiérov vrátane zariadenia kuchyne a nábytku, úprava vonkajšieho terénu, atď. atď ...je toho veľa. vieme ponúknuť všetky hlavné profesie, a všetky ostatné vieme zabezpečiť prostredníctvom našich partnerov. Vieme riešiť zákazku ako celok alebo byť zhotoviteľom vybraných stavebných časti, na vlastných stavbách vieme byť dodávateľmi stavebných prác, stavebného materiálu, stavebných mechanizmov, stavebného dozoru aj odborných konzultácií. Druh a rozsah činností sa v jednotlivých projektoch líši v závislosti od zámeru a požiadaviek klienta.

Reprezentujeme kvalitu a odbornosť. Školení pracovníci a záujem aplikovať požiadavky klienta sú základnými prvkami, ktoré pomáhajú úspešne realizovať vybrané stavebné diela.

Použitím vhodných materiálov v kombinácii s kvalitnými službami sme vytvorili komfortné domáce prostredie a splnili tak sen o bývaní mnohým spokojným klientom v Nitre a okolí. Pozrite si niektoré z nich v časti Referencie.

Staviame z materiálov od renomovaných výrobcov: