Profil

Slovbet reprezentuje skupinu stavbárov zaoberajúcich sa rôznou stavebnou činnosťou, najmä výstavbou nových budov: rodinných domov a stredne veľkých budov pozemných stavieb.

Značka Slovbet vznikla v roku 1994, založil ju Ján Šutiak s cieľom prevádzkovať výrobnú činnosť betónových stavebných produktov a rôznych doplnkov z liateho betónu. Časom sa hlavné zameranie vyprofilovalo podľa požiadaviek trhu a najmä od roku 2006 je hlavným zameraním rôzna stavebná činnosť pre súkromných klientov a obchodné spoločnosti, najmä realizácia novostavieb rodinných domov. Od roku 2009 je obchodný reprezentant značky Slovbet Peter Šutiak. Z obchodného hľadiska ponúka Slovbet svoje služby zákazníkom prostredníctvom prostredníctvom živnosti alebo obchodnej spoločnosti.