Kariéra

Ľudia okolo značky Slovbet, to je v súčastnosti 5 pracovníkov v realizačných pozíciách ktorí spoločne zabezpečujú profesionálnu úroveň ponúkaných služieb.

Základom pracovnej politiky je vysoký dôraz na kvalitu medziľudských vzťahov, a odborný rast. Uvedomujeme si, že iba zodpovední, iniciatívni a tímoví spolupracovníci znamenajú skutočný prínos pre ďalší rozvoj.